Πίνακας Μελών Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής

Σας ενημερώνουμε ότι η προσωρινή διοικούσα επιτροπή της υπό δικαστική αναγνώριση Ομοσπονδίας (ν.1264/1982) με την επωνυμία «Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Κεντρικών Δομών Υπουργείου Παιδείας» («Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π.») που θα εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 37, αποτελείται από εφτά (7) μέλη και εξελέγη από τους αντιπροσώπους των ιδρυτικών σωματείων-μελών στην από 27 Απριλίου 2017 ιδρυτική τους διάσκεψη έχει ως εξής:

A/A ‘Ονομα Επώνυμο
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ
2. ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ
4. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΓΔΟΥΤΗΣ
6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
7. ΘΩΜΑΣ ΝΙΤΣΑΚΗΣ

 

                                                  

 

                                             ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ