Δελτίο Τύπου ΑΔΕΔΥ για την αστυνομική βία

Αρ. πρωτ.  102

Μαρούσι, 09-03-2021

ΠΡΟΣ :

  1. Σύλλογο Υπαλλήλων Κ.Υ. Υπ. Παιδείας
  2. Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών

                                                                                                

Συνάδελφοι,

σας κοινοποιούμε τo  υπ΄ αρ. 83/09-03-2021 Δελτίο Τύπου της ΑΔΕΔΥ που αφορά στην αστυνομική βία.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΑ