Ανασυγκρότηση Δ.Σ.

Αρ. πρωτ.    103

Μαρούσι    09-03–2021

ΠΡΟΣ :

  1. Σύλλογος Υπαλλήλων Κ.Υ. Υπ. Παιδείας
  2. Σύλλογος Υπαλλήλων Ακαδημίας Αθηνών

 ΚΟΙΝ. : Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Υπ. Παιδείας

 

Στις 09/03/2021,  συνήλθε διαδικτυακά το  Δ.Σ. της ΟΣΕΚΔΥΠ και ανασυγκροτήθηκε ως εξής:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΓΔΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΙΚΥ)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΚΥ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΚΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΚΥ)

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΚΥ)

ΤΑΜΙΑΣ: ΡΟΥΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΥ)

ΜΕΛΗ:           ΒΟΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ (ΚΥ)

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΙΚΥ)

ΝΙΤΣΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΚΥ)

ΡΟΥΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΥ)

ΣΚΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΥ)

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ