Δελτίο τύπου της ΑΔΕΔΥ αναφορικά με την ενίσχυση του ΕΣΥ

Αρ. πρωτ.  126

Μαρούσι, 13-12-2021

ΠΡΟΣ

1. Σύλλογο Υπαλλήλων Κ.Υ. Υπ. Παιδείας

2. Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών

Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε το δελτίο τύπου της ΑΔΕΔΥ  αναφορικά με την ενίσχυση του ΕΣΥ ενάντια σε κάθε είδους ανισότητα στην πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ  
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΑ  
 

Σύνδεσμος δελτίου τύπου: https://www.minedu.gov.gr/anak/deltio-tipou.pdf