Δελτίο Τύπου ΑΔΕΔΥ σχετικά με τις ανακλήσεις αδειών των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ

Αρ. πρωτ. 128

Μαρούσι, 21-12-2021

ΠΡΟΣ: 1. Σύλλογο Υπαλλήλων Κ.Υ. Υπ. Παιδείας

2. Σύλλογο Υπαλλήλων Ακαδημίας Αθηνών                                                                                    

Συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε το από 20-12-2021 Δελτίο Τύπου της ΑΔΕΔΥ με αφορμή τις ανακλήσεις αδειών των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
Η ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΚΑΝΗ

Σχετικός Σύνδεσμός:

https://www.minedu.gov.gr/anak/ADEDY_Anaklhseis_Adeiwn.pdf