Ανακοίνωση ΟΣΕΚΔΥΠ για την απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 06/05/2021

Αρ. πρωτ.  104

Μαρούσι, 26-04 -2021

ΠΡΟΣ

1. Σύλλογο Υπαλλήλων Κ.Υ. Υπ. Παιδείας

2. Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών

 Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. της ΟΣΕΚΔΥΠ σας καλεί να συμμετέχετε στην 24ωρη πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία  της ΑΔΕΔΥ στις  06/05/2021 για τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς (επισυνάπτεται το σχετικό δελτίο τύπου).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ    
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΑ