Ανακοίνωση ΟΣΕΚΔΥΠ για την απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 11/10/2021

Αρ. πρωτ. 117

Μαρούσι,    10-10–2021

ΠΡΟΣ :

1. Σύλλογο Υπαλλήλων Κ.Υ. Υπ. Παιδείας

2. Σύλλογο Υπαλλήλων Ακαδημίας Αθηνών

Συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε Δελτίο Τύπου της ΑΔΕΔΥ που αφορά σε Κήρυξη Στάσης Εργασίας στο Λεκανοπέδιο από 11:30 πμ έως τη λήξη του ωραρίου στις 11-10-21, προκειμένου να στηριχτεί η 24ωρη απεργία των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών και σας καλούμε να συμμετέχετε σε αυτήν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΑ