Ανακοίνωση ΑΔΕΔΥ για την ηλεκτρονική ψηφοφορία

Αρ. πρωτ.  122

Μαρούσι, 25-10-2021

 ΠΡΟΣ

1. Σύλλογο Υπαλλήλων Κ.Υ. Υπ. Παιδείας

2. Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών

Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το υπ΄αρ. 138/02-06-21  Δελτίο Τύπου της ΑΔΕΔΥ για την ηλεκτρονική ψηφοφορία και σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία μας σε όλα τα θέματα συμπορεύεται με την ΑΔΕΔΥ, στη δύναμη της οποίας ανήκει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ  
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΑ