Συγκρότηση σε σώμα

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι

http://www.osekdyp.gr      Εmail: omospondia@minedu.gov.gr

 

Αρ. πρωτ.  1

Μαρούσι    30-5–2017

   ΠΡΟΣ :  

  1. Σύλλογος Υπαλλήλων Κ.Υ. Υπ. Παιδείας
  2. Σύλλογος Υπαλλήλων Ακαδημίας Αθηνών

 

ΚΟΙΝ. :

  1.  Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Υπ. Παιδείας
  2.  Δ/νση Προσωπικού Ακαδημίας Αθηνών
  3.  Δ/νση Διοίκησης & Οικονομικής Διαχείρισης Ι.Κ.Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Τρίτη 30/05/2017 στην έδρα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Κεντρικών Δομών Υπουργείου Παιδείας (Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π.) στο Μαρούσι (Ανδρέα Παπανδρέου 37 – 151 80), συνήλθε η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

Πρόεδρος Μαρίνος Γεώργιος Ακαδημία Αθηνών
Αντιπρόεδρος Κοτζαμπασάκης Κών/νος Κ. Υ. Υπ. Παιδείας
Γεν. Γραμματέας Βαγδούτης Κων/νος Ι.Κ.Υ.
Ταμίας Γεωργίου Αλέξανδρος Ι.Κ.Υ.
Μέλος Μητσοτάκη Αντωνία Κ.Υ. Υπ. Παιδείας
Μέλος Ντούσκας Γεώργιος Κ.Υ. Υπ. Παιδείας
Μέλος Νιτσάκης Θωμάς Κ.Υ. Υπ. Παιδείας

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

Γιώργος  Μαρίνος

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

Κων/νος Βαγδούτης

 

 

Το έγγραφο σε μορφή doc