Απόφαση Ιδρυτικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας 3 & 4 Μαΐου 2018

Αρ. πρωτ.     16

Μαρούσι    22-03–2018

ΠΡΟΣ :   Συλλόγους Μέλη 

        Σήμερα, Πέμπτη 22/03/2018, στην έδρα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Κεντρικών Δομών Υπουργείου Παιδείας (Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π.), στο Μαρούσι (Ανδρέα Παπανδρέου 37 – 15180), συνεδρίασε εκτάκτως η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

  1. Προκηρύσσει Ιδρυτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας 3 & 4 Μαΐου 2018  στην Αθήνα στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ακαδημίας Αθηνών.
  2. Οι Σύλλογοι να ενημερώσουν τους συνέδρους και να προσκομίσουν παραστατικά των εκλογών στο Δ.Σ.
  3. Ο Πρόεδρος να προσκαλέσει άλλα σωματεία και επισήμους την πρώτη μέρα του συνεδρίου.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

Γιώργος  Μαρίνος

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

Κων/νος Βαγδούτης