Άδεια διευκόλυνσης για τους συνέδρους

Αρ. πρωτ.     17                                                                                                                               Μαρούσι    13-4-2018

 

ΠΡΟΣ :  Γενικό Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ. κ Αγγελόπουλο  

 Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Υπ. Παιδείας  

 ΚΟΙΝ. :   1. Συλλόγους Μέλη

 

Κύριε Γενικέ,

Σας γνωρίζουμε ότι  το 1ο Συνέδριο της Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων  Κεντρικών Δομών  Υπουργείου Παιδείας (Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π.) θα διεξαχθεί 3 & 4 Μαΐου 2018 στην Αθήνα στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ακαδημίας Αθηνών. Παρακαλούμε όπως διευκολύνετε του εκλεγμένους συνέδρους με την παροχή συνδικαλιστικής αδείας.

  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

Γιώργος  Μαρίνος

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Κων/νος Βαγδούτης