Ανακοίνωση σχετικά με κινητοποίηση εκπαιδευτικών

Αρ. πρωτ.:  41 

Μαρούσι,  08-11-2018

 

ΠΡΟΣ:          

 1. Σύλλογο Υπαλλήλων Κ.Υ. Υπ. Παιδείας
 2. Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών

Συνάδελφοι,

Ενόψει της αυριανής κινητοποίησης των εκπαιδευτικών, στο Υπουργείο Παιδείας, δηλώνουμε αφενός τη στήριξή μας στα δίκαια αιτήματά τους και αφετέρου καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, αντί να αμύνεται έναντι των διαδηλωτών θωρακίζοντας τον χώρο του Υπουργείου, να μπει σε έναν ουσιαστικό διάλογο με όλους τους εργαζόμενους στον χώρο της Παιδείας, δημιουργώντας ένα εποικοδομητικό κλίμα συνεργασίας, το οποίο θα μειώσει την  διαρκώς κλιμακούμενη ένταση στον χώρο του Υπουργείου Παιδείας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΘΩΜΑΣ ΝΙΤΣΑΚΗΣ

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΑ

Υπηρεσιακά Συμβούλια

 

Αρ. πρωτ.  39

Μαρούσι,  15  -10 -2018 

ΠΡΟΣ : 1. Σύλλογο Υπαλλήλων Κ.Υ. Υπ. Παιδείας

 1.       Σύλλογο Υπαλλήλων Ακαδημίας Αθηνών

Συνάδελφοι,

Με αφορμή την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία του Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Π. θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

 

Α) ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Τα υπηρεσιακά συμβούλια, μετά από μακροχρόνιους αγώνες των Δημοσίων Υπαλλήλων,  συνιστούν συνταγματικά κατοχυρωμένο θεσμό, που λειτουργούν για τη διασφάλιση της μονιμότητας και της επαγγελματικής αυτονομίας των δημοσίων υπαλλήλων (άρθρο 103 Συντάγματος: «οι δημόσιοι υπάλληλοι […] δεν μπορούν να μετατεθούν χωρίς γνωμοδότηση ούτε να υποβιβαστούν ή να παυθούν χωρίς απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου, που αποτελείται τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους»).

 

Η δομή τους τροποποιήθηκε πολλές φορές με βάση τις εκάστοτε πολιτικές επιλογές. Ιδίως την τελευταία περίοδο προκρίθηκε η συμμετοχή στελεχών των ανεξάρτητων αρχών στη σύνθεσή τους. Παράλληλα αποδυναμώθηκε η συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στις επιλογές προϊσταμένων.

 

Με το ισχύον πλαίσιο, σε κάθε υπουργείο, με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού, συστήνεται Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων, τόσο για την επιλογή προϊσταμένων διεύθυνσης όσο και για τη διεξαγωγή των «δομημένων» συνεντεύξεων για την επιλογή των προϊσταμένων τμήματος [Πρόκειται για πενταμελή όργανα, στα οποία θα μετέχουν ο γενικός γραμματέας του οικείου υπουργείου, ένας προϊστάμενος γενικής διεύθυνσης του υπουργείου, ένας Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος του ΝΣΚ και δύο μέλη του ΑΣΕΠ, ένα εκ των οποίων ορίζεται ως πρόεδρος του Συμβουλίου. Για την επιλογή προϊσταμένων επιπέδου τμήματος υπεύθυνα είναι τα υπηρεσιακά συμβούλια].

 

Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, γενικότερα τον χαρακτήρα των ανωτέρω Συμβουλίων παρατηρούμε ότι:

α) η συμμετοχή στα ΣΕΠ γενικών γραμματέων, που είναι πρόσωπα πολιτικής επιλογής, καθώς και άλλων μελών που επιλέγει ο υπουργός, σε συνδυασμό με την  απουσία εκπροσώπων των εργαζομένων, δεν συντελούν στον απεγκλωβισμό της διαδικασίας των κρίσεων από εξαρτήσεις και πολιτικές παρεμβάσεις,  

β) επικρατεί πλέον η τάση τα θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων να μην τα χειρίζονται τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια, αλλά σώματα που συγκροτούνται σε πιο κεντρικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται ουσιαστικά ο ρόλος των Υ.Σ. χωρίς παράλληλα να διασφαλίζεται η απαιτούμενη αμεροληψία.

 

Στο σημείο αυτό, θέλουμε να επισημάνουμε ότι, κατά το παρελθόν, η συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων στις διαδικασίες αυτές δεν διασφάλιζε πάντα την ουσιαστική τους προστασία, αφού ενίοτε εγκλωβιζόταν σε πελατειακές και κομματικές λογικές. Θεωρούμε όμως ότι η λύση δεν είναι η αποδυνάμωση των υπαλλήλων, αλλά μια πιο υγιής εκδοχή της αντιπροσώπευσης και συμμετοχής τους.

 

Β) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΣΔΙΠ

 • Στηρίζουμε την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση να λειτουργήσει επί της ουσίας χωριστό υπηρεσιακό συμβούλιο για τους υπαλλήλους της ΚΥ (ενσωματώνοντας και ορισμένες ακόμη κατηγορίες διοικητικών υπαλλήλων σε αυτό αλλά όχι τους υπαλλήλους των περιφερειακών υπηρεσιών).
 • Η επιλογή αυτή να υπάρχουν διακριτά αιρετά μέλη κινείται μεν προς την σωστή κατεύθυνση και συγκλίνει με την πάγια θέση της Ομοσπονδίας μας για λειτουργία χωριστού υπηρεσιακού συμβουλίου για κάθε υπηρεσία (στην ουσία αναγνωρίζει και επιχειρεί να αντιμετωπίσει δυσλειτουργίες που προκύπτουν από τις ισοπεδωτικές λογικές του ενιαίου οργανισμού) δεν αντιμετωπίζει όμως ριζικά το θέμα, καθώς και πάλι θα υπάρχουν χώροι που δεν θα εκπροσωπούνται επί της ουσίας στα Υ.Σ. λόγω των αριθμητικών συσχετισμών.

 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

 

Ενδυνάμωση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων με ουσιαστικές αρμοδιότητες, που θα εγγυώνται τη νομιμότητα, την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και την αμεροληψία

 

Χωριστό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για κάθε Υπηρεσία

 

         

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΘΩΜΑΣ ΝΙΤΣΑΚΗΣ

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΑ

 

Καταγγελία της Ομοσπονδίας μας (Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π.) για την εγκατάσταση ρολών στον χώρο του Υπουργείου

                                                                                               Αρ. πρωτ.  36

                                                                                               Μαρούσι, 28 -09-2018   

ΠΡΟΣ : 1. Σύλλογο Υπαλλήλων Κ.Υ. Υπ. Παιδείας

 1.         Σύλλογο Υπαλλήλων Ακαδημίας Αθηνών

Συνάδελφοι,

η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου προβαίνει σε παρεμβάσεις στον χώρο εργασίας μας, χωρίς να μπαίνει σε διάλογο και χωρίς να υπολογίζει ότι με αυτές καθιστά την καθημερινότητα μας πιο δύσκολη και εν προκειμένω και λιγότερο ασφαλή.Χωρίς να έχει προηγηθεί καμία ενημέρωση παρακολουθούμε έκπληκτοι τις δύο τελευταίες ημέρες συνεργεία να εγκαθιστούν ρολά σε όλες τις πύλες του κτηρίου.

Προκύπτουν τα εξής θέματα:

 1. Είναι σύννομη αυτή η εγκατάσταση δεδομένου ότι φράσσονται οι έξοδοι κινδύνου;
 2. Ακόμη και εάν υποθέταμε ότι είναι νόμιμη, γίνεται σεβόμενη τις προδιαγραφές για την εκκένωση του κτηρίου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης;
 3. Όταν θα κατεβάζουν τα ρολά για να αποκλείουν τους διαδηλωτές, πώς θα διασφαλίζουν την έξοδο των υπαλλήλων, που έχουν πολλές φορές ταλαιπωρηθεί αναίτια στην προσπάθεια της ηγεσίας να μην επιτρέψει την είσοδο στους διαδηλωτές;
 4. Υπάρχει πράγματι ανάγκη για μια τέτοια ‘θωράκιση’ του Υπουργείου ή θα ήταν προτιμότερο να δαπανηθούν τα συγκεκριμένα ποσά με έναν ουσιαστικό τρόπο για την εκπαίδευση και την κοινωνία; [Έχουν ήδη γίνει αρκετές ενέργειες ‘θωράκισης’ του κτηρίου και στον εξωτερικού του χώρο σχετικά πρόσφατα]
 5. Είναι υπερβολικό να περιμένεις η πολιτική ηγεσία, εάν μη τι άλλο, να ενημερώνει τους εκπροσώπους των εργαζομένων για τέτοιες κινήσεις, δείχνοντας έτσι τον ελάχιστο σεβασμό προς τους ίδιους τους εργαζομένους;
 6. Δεν αντιλαμβάνονται ότι στην πολιτική πρέπει να κερδίζεις και να αμύνεσαι με τις πολιτικές που εφαρμόζεις και όχι με περιφράξεις;
 7. Ποιοι είναι άραγε αυτοί οι μεγάλοι εχθροί που θα απειλήσουν σύντομα το Υπουργείο Παιδείας;

 

Και μια τελευταία ερώτηση πρακτικής υφής

Σήμερα που υπάρχει προγραμματισμένη διαμαρτυρία στο Υπουργείο Παιδείας:

Α) θα διασφαλίσετε επιτέλους την απρόσκοπτη είσοδο και έξοδο των υπαλλήλων;

Β)  Όταν τους αποστέλλεται υπηρεσιακό ηλεκτρονικό μήνυμα να μην σταθμεύσουν τα οχήματά τους εντός του υπουργείου, ομολογείτε ότι ήδη παρά τις τόσες περιφράξεις και θωρακίσεις δεν μπορείτε να εξασφαλίσετε στους υπαλλήλους την είσοδο με τα οχήματά τους;

Γ) Πού ακριβώς θα πρέπει οι υπάλληλοι να παρκάρουν; Έξω από την κεντρική πύλη με κίνδυνο εάν ανοίξετε την κάτω πύλη να πρέπει να περπατήσουν έως τον σταθμό Ειρήνη και να πάρουν το τραίνο για να ξαναβγούν στην Α. Παπανδρέου ή στον υπαίθριο χώρο της ΑΣΠΑΙΤΕ που μάλλον η πύλη της θα είναι κλειστή;

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΝΙΤΣΑΚΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΑ

Λειτουργία Κατασκηνώσεων

Αρ. πρωτ.  34

                                                                                               Μαρούσι    06-08–2018

 ΠΡΟΣ : 1. Σύλλογο Υπαλλήλων Κ.Υ. Υπ. Παιδείας

 1.          Σύλλογο Υπαλλήλων Ακαδημίας Αθηνών

                                                           

Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 25-07-2018 πρότασης του Δ.Σ. της ΟΣΕΚΔΥΠ για παραχώρηση των καταλυμάτων του Υπουργείου μας για την στέγαση των πυρόπληκτων της Ανατολικής Αττικής, σας ενημερώνουμε ότι, βάσει της υπ’ αρ. 254/03-08-18 απάντησης του Γενικού Γραμματέα, οι κατασκηνώσεις θα διατεθούν στους εργαζόμενους.

Για όλες τις ακόλουθες διαδικασίες (περιόδους, αιτήσεις, κτλ) θα ενημερωθείτε από τα πρωτοβάθμια σωματεία.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΘΩΜΑΣ ΝΙΤΣΑΚΗΣ

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΑ

Ανακοίνωση ΟΣΕΚΔΥΠ για τροποποιήσεις σε Οργανισμό Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

                                                                                               Αρ. πρωτ.  33

                                                                                               Μαρούσι, 01-08-2018   

 ΠΡΟΣ : 1. Σύλλογο Υπαλλήλων Κ.Υ. Υπ. Παιδείας

 1.            Σύλλογο Υπαλλήλων Ακαδημίας Αθηνών

KOIN.: 1. ΑΔΕΔΥ

 1. Γραφεία Κοινοβουλευτικών Ομάδων

Συνάδελφοι,

Με αφορμή τη νέα τροποποίηση που επιχειρείται στον  Ενιαίο Οργανισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δία Βίου Μάθησης σε δύο Γενικές Γραμματείες, λίγους μόνον μήνες μετά την εφαρμογή του, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

Είχαμε εξαρχής καταγγείλει σε όλους του τόνους τον ισοπεδωτικό και αναποτελεσματικό χαρακτήρα του νέου Οργανισμού και την προχειρότητα με την οποία δουλεύτηκε. Το γεγονός ότι αμέσως σχεδόν μετά την εφαρμογή του η ίδια πολιτική ηγεσία , που τον επέβαλε, προβαίνει σε τροποποιήσεις του μαρτυρά με τον καλύτερο τρόπο τον προβληματικό του χαρακτήρα.

Οφείλουμε να καταγγείλουμε την λογική που διέπει τις αλλαγές που γίνονται στον Οργανισμό καθώς δεν κινούνται στην κατεύθυνση της διόρθωσης των δυσλειτουργιών του υφιστάμενου Οργανισμού και της θωράκισης του επιτελικού και αυτοτελούς χαρακτήρα της Κ.Υ., αλλά συγκεκριμένα δημιουργούν ένα θολό τοπίο σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της ΓΓΝΓ τόσο σε θέματα στελέχωσης όσο και σε οικονομικά ζητήματα.

Αναρωτιόμαστε γιατί απαιτείται μια τέτοια διεύρυνση των δομών προκειμένου να υπηρετηθούν οι πολιτικές για τη Νέα Γενιά και τι εξυπηρετεί ο ουσιαστικός της διαχωρισμός από τις υπηρεσίες της ΚΥ του Υπουργείου.

Ελλοχεύει δε ο κίνδυνος πλήρωσης των θέσεων των Υπηρεσιών της ΓΓΝΓ αποκλειστικά με προσωπικό εκτός Υπουργείου και πιθανόν και εκτός Δημοσίου Τομέα καθώς στο προς ψήφιση άρθρο 32 αναφέρεται το εξής «η πλήρωση των θέσεων […] γίνεται με μετάταξη ή απόσπαση προσωπικού από θέση του Δημοσίου ή νπδδ ή νπιδ του δημοσίου τομέα ή με σχέση ιδιωτικού δικαίου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων για  το ΕΣΚ και κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης…». Συνεπώς, εάν η διάταξη παραμείνει ως έχει μπορεί να αποκλειστεί από τη ΓΓΝΓ όχι μόνον το υπάρχον έμπειρο προσωπικό, που προέρχεται από την προηγούμενη αυτοτελή ΓΓΝΓ, αλλά και γενικότερα όλο το διοικητικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποκλείοντάς μας από την ενασχόληση με ένα αντικείμενο που αποτελεί συστατικό κομμάτι του Υπουργείου.

Φοβούμαστε ότι οι αλλαγές αυτές έρχονται  να εξυπηρετήσουν άλλες σκοπιμότητες, όπως:  ● τη δημιουργία νέων θέσεων ευθύνης, ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού σε περιόδους δημοσιονομικής κρίσης

 • τη στελέχωση με διοικητικό προσωπικό της επιλογής της ηγεσίας
 • και εν τέλει θα οδηγηθούμε στην άσκηση της Διοίκησης για τον τομέα της Νέας Γενιάς από ένα πλέγμα συνεργατών που εκ των πραγμάτων θα αποκλείουν τη Διοίκηση από τον ουσιαστικό της ρόλο.

Σας ενημερώνουμε δε ότι στη σχετική συζήτηση που διεξήχθη στη βουλή για το σχετικό θέμα εκλήθη να λάβει μέρος ο Σύλλογος των υπαλλήλων της ΚΥ την τελευταία στιγμή και εντελώς προσχηματικά ενώ θα έπρεπε να είχε δοθεί εγκαίρως το προσχέδιο του νόμου στους υπαλλήλους.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να αποσυρθεί η παράγραφος 3 του άρθρου 32 και να λειτουργεί ο τομέας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς στο επιτελικό πλαίσιο του της ΚΥ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και να μη λειτουργεί κατά παρέκκλιση των γενικότερων διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία του Δημοσίου Τομέα.

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΘΩΜΑΣ ΝΙΤΣΑΚΗΣ

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΑ

Παραχώρηση Κατασκήνωσης

                                                                                               Αρ. πρωτ.  32

                                                                                               Μαρούσι    25-7–2018

  ΠΡΟΣ : 1. Γραφείο Υπουργού

 1.         Δ.Σ. Κατασκήνωσης

 

                                                           

Κατόπιν των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιουργήθηκαν μετά την πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική και ως ελάχιστη ένδειξη αλληλεγγύης στους πυροπαθείς, τα Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων  Κεντρικών Δομών Υπουργείου Παιδείας (ΟΣΕΚΔΥΠ) και του Συλλόγου Υπαλλήλων της ΚΥ συνεδρίασαν και αποφάσισαν να  προτείνουν στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να μη λειτουργήσει η κατασκήνωση του Υπουργείου Παιδείας στο Ζούμπερι για τους εργαζόμενους για τη φετινή περίοδο και να παραχωρηθεί για τη στέγαση των πληγέντων της Ανατολικής Αττικής.

 

 

 

 

Για τα Διοικητικά Συμβούλια

                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΘΩΜΑΣ ΝΙΤΣΑΚΗΣ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ

Ευχές Δ.Σ. ΟΣΕΚΔΥΠ για Πανελλαδικές Εξετάσεις

                                                                        

                       Αρ. πρωτ.  30

                                                                                               Μαρούσι   5-6–2018

ΠΡΟΣ :

 1. Σύλλογο Υπαλλήλων Κ.Υ. Υπ. Παιδείας
 2. Σύλλογο Υπαλλήλων Ακαδημίας Αθηνών

 

                                               

Ενόψει της έναρξης των Πανελλαδικών Εξετάσεων του σχολικού έτους 2017-2018, θα θέλαμε να  ευχηθούμε σε όλους τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους καλή επιτυχία.

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε στους διοικητικούς υπάλληλους του Υπουργείου Παιδείας, ‘Έρευνας και Θρησκευμάτων το γεγονός ότι συμβάλλουν με το έργο τους στην  ομαλή διεξαγωγή και στη διασφάλιση του αδιάβλητου των Εξετάσεων και έχουν από την πλευρά τους συντελέσει στη δημιουργία του αισθήματος αξιοκρατίας και διαφάνειας που εμπνέουν οι Εξετάσεις αυτές στους μαθητές και στην ελληνική κοινωνία.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΝΙΤΣΑΚΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΑ

 

Θέσεις ΟΣΕΚΔΥΠ-1ο Συνέδριο

ΘΕΣΕΙΣ ΟΣΕΚΔΥΠ-ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το πρώτο συνέδριο της ΟΣΕΚΔΥΠ πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία τα δικαιώματα των εργαζόμενων και η Δημόσια Διοίκηση και  Εκπαίδευση έχουν πληγεί βάναυσα.

Ο ελληνικός λαός μετά από μια χρόνια εφαρμογή πολιτικών λιτότητας υφίσταται τη βίαιη περικοπή των εισοδημάτων του, τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, τη διάλυση των δημόσιων και κοινωνικών αγαθών και βιώνει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ανεργίας, ιδίως των νέων. Σε ό,τι αφορά  τα εργασιακά δικαιώματα πρέπει να τονίσουμε ότι αποδομούνται δικαιώματα  που αποτέλεσαν τον καρπό μακρόχρονων αγώνων και σταδιακά δημιουργείται -και στον Δημόσιο Τομέα- ένα νέο εργασιακό ήθος άκρατου ανταγωνισμού, χωρίς σεβασμό στις διαδικασίες και την προσωπικότητα των υπαλλήλων.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις των πολιτικών των μνημονίων θα θέλαμε να αναφέρουμε τα εξής: με όχημα τη μείωση των δαπανών στον δημόσιο τομέα επήλθε πάγωμα των μισθών, οριζόντια περικοπή αποδοχών (περικοπές που έπληξαν σε μεγαλύτερο βαθμό τους υπαλλήλους με λίγα έτη υπηρεσίας), κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού και επιβολή του ενιαίου μισθολογίου στη λογική της εξίσωσης προς τα κάτω. Παράλληλα, επιβλήθηκαν μεγάλες περικοπές στις συντάξεις, μειώθηκε δραματικά το ΕΦΑΠΑΞ και αυξήθηκαν τα συνταξιοδοτικά όρια ηλικίας.

Τα μέτρα αυτά έπληξαν γενικότερα τον Δημόσιο Τομέα, τα αποτελέσματα όμως της υποχρηματοδότησης έγιναν πιο εμφανή στους δύο εμβληματικούς για την κοινωνία τομείς: στην Υγεία και στην Παιδεία. Στην Υγεία ανέκυψαν θέματα προσωπικού, μειώθηκε ο αριθμός των κλινών στα δημόσια νοσοκομεία και κυρίως αυξήθηκαν τα χρήματα που καταβάλουν οι ασφαλισμένοι για την πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες, την εκτέλεση των διαγνωστικών εξετάσεων και τη φαρμακευτική αγωγή. Σε ό,τι αφορά την Εκπαίδευση ενδεικτικά αναφέρουμε ότι προκειμένου να γίνει εξοικονόμηση προσωπικού αυξήθηκε: α) ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα στους τριάντα και γίνονται μετακινήσεις μαθητών σε άλλα σχολεία για να μη δημιουργούνται μικρότερα τμήματα β) το διδακτικό ωράριο κατά δυο ώρες εβδομαδιαίως –στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση- με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι στην περιοχή τους και να κινδυνεύουν με αναγκαστικές μετακινήσεις, επιλογές που συντελούν στην υποβάθμιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης.  Έχουν, επίσης, σταματήσει εντελώς οι μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση με αποτέλεσμα να παγιώνεται ένα ιδιότυπο εργασιακό καθεστώς  για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και να μην διαθέτουν τα σχολεία το μόνιμο διδακτικό προσωπικό που χρειάζονται στην έναρξη ή/και κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Παράλληλα, και ιδίως τον τελευταίο καιρό, κυοφορούνται γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή  και υφέρπουν επικίνδυνες για τα εθνικά μας θέματα εντάσεις, καταστάσεις που εντείνουν περαιτέρω το κλίμα ανασφάλειας που δημιούργησε η οικονομική κρίση.  Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι αφενός η υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής του ελληνικού λαού και αφετέρου η εμπέδωση ενός κλίματος ηττοπαθούς αποδοχής της κατάστασης, χωρίς την προοπτική μιας πραγματικά  εναλλακτικής πολιτικής πρότασης.

Στο πλαίσιο αυτό το συνδικαλιστικό κίνημα καλείται να διεκδικήσει ξανά έναν ουσιαστικό ρόλο στη συνείδηση των εργαζομένων ανατρέποντας την τάση απαξίωσής του, ακόμη και εάν αυτή μπορεί να θεωρηθεί εν μέρει δικαιολογημένη κυρίως λόγω της χρησιμοποίησης του συνδικαλισμού για κομματική αναρρίχηση. Με δεδομένο ότι τα συνδικάτα αποτελούν ουσιαστικό πυλώνα της δημοκρατίας, οφείλουν να ανταποκριθούν στα πιεστικά αιτήματα των καιρών, συμβάλλοντας στο χτίσιμο μιας συλλογικής συνείδησης στον εργασιακό χώρο. Χρειάζεται, αφού αναγνωρίσουν τις αδυναμίες και τις αγκυλώσεις του συνδικαλισμού, να δώσουν στους εργαζόμενους μια προοπτική ουσιαστικής έκφρασης και αντιπροσώπευσής τους μέσα από αυτόν.

Η ΟΣΕΚΔΥΠ, εκπροσωπώντας τους διοικητικούς υπαλλήλους των κεντρικών δομών του Υπουργείου Παιδείας, φιλοδοξεί:

Α) να διαδραματίσει έναν πρωτοποριακό ρόλο στον χώρο της εκπαίδευσης, εγκαινιάζοντας μακρόπνοες συνεργασίες με τα λοιπά δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα του χώρου καθώς και τα δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών (με δεδομένο ότι υπηρετούμε όλοι μαζί την παιδεία από διαφορετικούς αλλά συγκλίνοντες ρόλους)

Β) να επιδιώξει την  ενότητα στον χώρο των διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας στη βάση των αξιών και όχι στη βάση των συντεχνιακών συμφερόντων συγκεκριμένων ομάδων, με σεβασμό σε όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία ανεξαρτήτως της αριθμητικής τους δύναμης.

Σε ό,τι αφορά το  θέμα της ίδρυσης της ΟΣΕΚΔΥΠ,  επισημαίνεται ότι η συνδικαλιστική ελευθερία κατοχυρώνεται όχι μόνον ως θετική αλλά και ως αρνητική, ως το δικαίωμα δηλαδή του ατόμου να μην προσχωρήσει σε καμία συνδικαλιστική οργάνωση, ή να μην προσχωρήσει σε μια συγκεκριμένη συνδικαλιστική οργάνωση, ή και να αποχωρήσει από μία συνδικαλιστική οργάνωση.

Στην εξώθηση σε αποχώρηση από ομοσπονδία -που ουσιαστικά εκπροσωπούσε μόνον τους περιφερειακούς υπαλλήλους του Υπουργείου- συνέβαλε, όπως είναι γνωστό, καθοριστικά η στάση της ηγεσίας της στο θέμα του νέου Ενιαίου Οργανισμού του Υπουργείου Παιδείας. Σε πλήρη αντίθεση προς κάθε έννοια ενότητας, η ομοσπονδία αυτή μεθόδευσε συστηματικά την κατάργηση του οργανισμού της ΚΥ του Υπουργείου Παιδείας,  ενάντια στους σκοπούς της. Αντιμετώπισε τον χώρο της ΚΥ ως έναν μικρό αριθμητικά χώρο, αγνοώντας επιδεικτικά τον επιτελικό της χαρακτήρα και τους  υπαλλήλους της. Λειτούργησε στην πράξη ως εκπρόσωπος μίας μόνον μερίδας υπαλλήλων, προωθώντας ξεκάθαρα συντεχνιακά συμφέροντα.

Με τη δική της υποστήριξη  προχώρησε η πολιτική ηγεσία στον νέο ενιαίο οργανισμό, που δεν δημιουργήθηκε για να αναβαθμίσει τη δομή και τις υπηρεσίες του Υπουργείου αλλά αντιθέτως αποτελεί μια αναποτελεσματική οργανωτική δομή, με ισοπεδωτικό χαρακτήρα, που θα προκαλέσει πολλές διοικητικές δυσλειτουργίες. Ιδίως για την ΚΥ,  ο νέος οργανισμός, οδήγησε στην κατάργηση της αυτοτέλειάς της και ανοίγει τον δρόμο για αυθαίρετες μετακινήσεις του προσωπικού ανά την επικράτεια (τόσο της ΚΥ όσο και των υπαλλήλων των περιφερειακών υπηρεσιών) -ίσως και με πρόσχημα της ανάληψη θέσεων ευθύνης- προκαλώντας στους υπαλλήλους κλίμα φόβου και ανασφάλειας. Σε περιόδους δε δημοσιονομικής λιτότητας δημιουργήθηκε έναν οργανισμός, που εκτινάσσει αναίτια το κόστος λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών του Υπουργείου.

Συνεπώς όταν ένα δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο δεν λειτουργεί δικαιοκρατικά, δεν σέβεται τις θέσεις των πρωτοβάθμιων οργανώσεων, λαμβάνει συντεχνιακές αποφάσεις ενάντια στους σκοπούς των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών σωματείων, και δρα βασιζόμενο στην αριθμητική υπεροχή, ως εκπρόσωπος μίας μόνο προνομιακής μερίδας των μελών του και όχι του συνόλου, τότε θεωρούμε ότι οφείλουν οι εργαζόμενοι και τα πρωτοβάθμια σωματεία να αντισταθούν στον εκφυλισμό του συνδικαλισμού. Εάν τα σωματεία υποτάσσονταν σε τέτοιες λογικές  θα νομιμοποιούσαν μια εκδοχή ενός υποχρεωτικού συνδικαλισμού που φτάνει στα όρια του συνδικαλιστικού ιμπεριαλισμού και της συνδικαλιστικής βαρονίας.

Θεωρούμε ότι τα σωματεία και οι υπάλληλοι έχουν χρέος να υπερασπίζονται τα δίκαια και λογικά αιτήματά τους και επιβεβλημένο να ασκούν το δικαίωμά τους στη συνδικαλιστική ελευθερία.

Έχοντας, όμως, παράλληλα συνείδηση της ανάγκης να υφίστανται ισχυρές συνδικαλιστικές οργανώσεις ώστε να διεκδικούνται πιο αποτελεσματικά τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων αλλά και να διασφαλίζεται η ελευθερία και η δημοκρατία συνολικότερα, θα επιδιώξουμε την συνένωση όλων των δυνάμεων της εργασίας στον χώρο των διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας –χώρο που ούτως ή άλλως δεν ήταν ενωμένος και πολύ πριν την ίδρυση της ΟΣΕΚΔΥΠ- και θα εργαστούμε συστηματικά προς την κατεύθυνση αυτή. Παράλληλα θέλουμε να  παράγουμε και έναν ουσιαστικό λόγο για τα θέματα της Δημόσιας Διοίκησης και της Εκπαίδευσης και να εμπλακούμε σε διάλογο γύρω από τα θέματα αυτά.

Σε ό,τι αφορά την Παιδεία, υπογραμμίζουμε τη βαθιά μας πίστη στην ιδέα ότι αποτελεί τη μόνη απάντηση στη γενικευμένη κρίση που διέρχεται η χώρα. Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη μιας ποιοτικής αναβάθμισής της και έχουμε πλήρη συνείδηση του ρόλου που καλούμαστε να διαδραματίσουμε. Είμαστε επιφορτισμένοι με την ευθύνη να υπηρετούμε όλους τους συνταγματικά κατοχυρωμένους σκοπούς της Παιδείας και να υπερασπιζόμαστε τον ρόλο και την αποστολή του Υπουργείου στην πληρότητά τους. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε σθεναρά το πάγιο αίτημα να αυξηθούν οι δαπάνες για την Παιδεία και να γίνουν οι απαραίτητοι διορισμοί διοικητικών υπαλλήλων και εκπαιδευτικών.

Σε ό,τι αφορά τη Δημόσια Διοίκηση,δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα εξής θέματα:

 • ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ: για το θέμα των συνταγματικά κατοχυρωμένων μόνιμων σχέσεων εργασίας στον Δημόσιο Τομέα τις θεωρούμε, ιδίως σε συνθήκες πολιτικής και οικονομικής κρίσης,  πιο αναγκαίες από ποτέ καθώς η Δημόσια Διοίκηση δεν έχει επιτύχει τον απεγκλωβισμό της από τις κομματικές εξαρτήσεις.

Πιστεύουμε  ότι οποιαδήποτε συζήτηση  περί άρσης της μονιμότητας  έχει ως στόχο να διαλύσει τις εργασιακές συνθήκες στον Δημόσιο Τομέα και να δημιουργήσει ένα καθεστώς πειθήνιων υπαλλήλων που θα εργάζονται υπό συνθήκες φόβου και δεν θα τολμούν  να προασπίζονται  το δημόσιο συμφέρον.

Επισημαίνουμε δε την πλήρη αντίθεσή μας στην καθιέρωση ευέλικτων μορφών απασχόλησης στον Δημόσιο Τομέα,  πρακτική που στην ουσία έχει οδηγήσει σε έμμεση άρση της μονιμότητας, σε ομηρία των εργαζομένων και σε υποβάθμιση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και Εκπαίδευσης.

 • ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ: απαιτούμε να υπάρξουν οι θεσμικές διαδικασίες για την ανάδειξη των ικανοτέρων ώστε να επωφεληθούν τόσο η Δημόσια Διοίκηση όσο και η κοινωνία.

Είμαστε αντίθετοι σε προσχηματικές αξιολογήσεις κατά τις οποίες καταλήγουμε να αξιολογούνται ουσιαστικά μόνον οι απλοί υπάλληλοι από συναδέλφους τους που δεν κατέλαβαν θέσεις ευθύνης αξιοκρατικά.

Καταγγέλλουμε την τακτική των απευθείας αναθέσεων καθηκόντων προϊσταμένων με υπουργικές αποφάσεις, χωρίς αντικειμενική αξιολόγηση ούτε των τυπικών ούτε των ουσιαστικών προσόντων. Επισημαίνουμε ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει καμία διαδικασία τοποθέτησης προϊσταμένων μέσω κρίσεων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και έτσι έχουν δημιουργηθεί άτυπα δύο ταχύτητες υπαλλήλων: εκείνοι που χωρίς καμία αντικειμενική διαδικασία κατέλαβαν θέσεις ευθύνης (γεγονός που σε πολλές περιπτώσεις δεν αναιρεί το γεγονός ότι ορισμένοι συνάδελφοι είναι πραγματικά άξιοι για τον ρόλο αυτό) και εκείνοι που δεν ενεπλάκησαν στην αδιαφανή αυτή διαδικασία, με κίνδυνο μελλοντικά να υστερούν σε μοριοδότηση σε σχέση με συναδέλφους που με λιγότερα έτη υπηρεσίας ή προσόντα κατέλαβαν θέσεις ευθύνης.

Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι πρέπει να μοριοδοτείται μόνον -και ως ενός ορίου- η άσκηση καθηκόντων, όταν η ανάθεση έχει γίνει μέσω κρίσεων, όχι μόνον για να παρέχονται ίσες ευκαιρίες στους υπαλλήλους αλλά και για να σταματήσει ο φαύλος κύκλος των κομματικών εξαρτήσεων και να  μπορεί η διοίκηση να ασκεί τον ρόλο της με αξιοπρέπεια,  χωρίς να λειτουργεί ως φερέφωνο της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας.

 

 • ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ:

Τα τελευταία χρόνια στον Δημόσιο Τομέα, με αφορμή την οικονομική κρίση, επιδεινώθηκαν οι εργασιακές συνθήκες και το εργασιακό  κλίμα εν γένει. Δημιουργήθηκε μια κουλτούρα ανταγωνισμού και  ανασφάλειας, γεγονός που όχι μόνο δεν προσέδωσε καμία προστιθέμενη αξία στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης αλλά αντιθέτως υπονόμευσε τη διάθεση συνεργασίας και μείωσε δραματικά την ικανοποίηση των υπαλλήλων από την εργασία τους.

Σε αυτό συνέβαλε αποφασιστικά η προσπάθεια εφαρμογής αξιολόγησης με ποσοστώσεις που –όπου εφαρμόστηκε- οδήγησε σε κατάφωρες αδικίες και σε βάρος ικανότατων υπαλλήλων και έδωσε κατ’ ουσίαν υπερεξουσίες στους προϊσταμένους-αξιολογητές. Σε συνδυασμό δε με την αύξηση των επιδομάτων θέσης ευθύνης σε περίοδο οικονομικής κρίσης καθώς και με την τοποθέτησή τους με υπουργικές αποφάσεις -και όχι μέσω κρίσεων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, βάθυνε άνισα το χάσμα ανάμεσα σε προϊσταμένους και υπαλλήλους.

Παράλληλα επισημαίνουμε και έναν ιδιότυπο ρόλο που αναλαμβάνουν ενίοτε οι συνεργάτες της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Άνθρωποι που δεν έχουν συνήθως καμία ουσιαστική σχέση με το αντικείμενο εργασίας και που δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη επισήμως δίνουν άτυπα προφορικές εντολές σε προϊσταμένους και υπαλλήλους, χωρίς  σεβασμό στην προσωπικότητα και τη διαδρομή τους ούτε και στις διοικητικές διαδικασίες.

Σήμερα σε αρκετές Δημόσιες Υπηρεσίες οι υπάλληλοι όχι μόνον δεν είναι ικανοποιημένοι από την εργασία τους (δηλαδή από τις αμοιβές, τις δυνατότητες για επαγγελματική ανάπτυξη, το εργασιακό ήθος, τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, κτλ) αλλά σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν και στα όρια της επαγγελματικής εξουθένωσης.

Επισημαίνουμε την ανάγκη δημιουργίας ενός κλίματος εμπιστοσύνης, σεβασμού και αναγνώρισης των υπαλλήλων προκειμένου να μπορέσουμε να εργαστούμε αποδοτικά. Ο Δημόσιος Τομέας διαθέτει σήμερα υψηλών προσόντων προσωπικό, το οποίο οφείλει να αξιοποιήσει κατάλληλα.

Σε ό,τι αφορά τη σύγκριση με τις συνθήκες εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα, που προβάλλεται συχνά ως επιχείρημα σε κάθε σχετική συζήτηση, θεωρούμε ότι η απάντηση είναι να παλέψουμε από κοινού για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, χωρίς να μπαίνουμε σε κοινωνικό αυτοματισμό. Οι εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό Τομέα δεν έχουν να κερδίσουν από την επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων στον Δημόσιο Τομέα. Η σχέση μας δεν είναι ανταγωνιστική. Επιδείνωση των σχέσεων εργασίας στον Δημόσιο Τομέα συνεπάγεται αυτόματα και επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων στον Ιδιωτικό Τομέα και αντιστρόφως.

 

 

 

Βασικός μας στόχος είναι η συνένωση όλων των υγιών δυνάμεων του χώρου και η δημιουργία μιας συλλογικής δυναμικής που δεν θα περιορίζεται μόνον στη διεκδίκηση των κλασικών συνδικαλιστικών αιτημάτων. Επιδιώκουμε η ατζέντα και οι πρακτικές μας, που θα εκφράζονται με σταθερότητα και συνέπεια, να συναντήσουν τις ανάγκες των υπαλλήλων και να τους κινητοποιήσουν.

 

 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

 • ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
 • ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
 • ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
 • ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ