ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Συνάντηση 26/11/2019)

Α. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Σε ό,τι αφορά την ΚΥ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επισημαίνουμε ότι αποτελεί θεμελιώδη συντελεστή στη διαδικασία παραγωγής και εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής για την Παιδεία και για τον λόγο αυτό συνιστούσε ανέκαθεν μια διακριτή υπηρεσία με χωριστό οργανισμό.

Με τον οργανισμό του 2014 καταργήθηκε η ονομασία «Κεντρική Υπηρεσία», διατηρήθηκε όμως, ουσιαστικά, η αυτοτέλεια του οργανισμού της. Καίριο πλήγμα στον ρόλο της ΚΥ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επήλθε το 2018 με την ενσωμάτωση σε έναν ενιαίο οργανισμό της ΚΥ του Υπουργείου και των 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης,  με αποτέλεσμα η ΚΥ του Υπουργείου να μην διαθέτει πια διακριτή οργανική υπόσταση, γεγονός που συνιστά πρωτοφανή διοικητική ανωμαλία.

Ο κοινός Οργανισμός -δίχως διακριτή ΚΥ- προσκρούει ευθέως όχι μόνο στη συνταγματική υποχρέωση του Κράτους να οργανώνεται με βάση το αποκεντρωτικό σύστημα, αλλά δημιουργεί σειρά προβλημάτων, καθώς η πρώην ΚΥ διαδραματίζει ρόλο επιτελικό και στρατηγικό ενώ οι περιφερειακές υπηρεσίες έχουν έναν ρόλο εντελώς διαφορετικό, καθαρά εκτελεστικό, υλοποιώντας τις δημόσιες πολιτικές που σχεδιάζονται και καταρτίζονται στην ΚΥ του Υπουργείου από την πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η αναγκαιότητα ρητής επαναφοράς της ΚΥ στον Οργανισμό του Υπουργείου έχει γίνει ακόμη πιο επιτακτική μετά τη δημοσίευση του ν. 4622/2019 περί Επιτελικού Κράτους και της εκτελεστικής του εγκυκλίου ΔΙΔΔΑ/Φ.20/οικ.33529/1-10-2019, καθώς δηλώνεται ξεκάθαρα ότι η υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών και του στρατηγικού σχεδιασμού της κυβερνητικής πολιτικής προϋποθέτει την ύπαρξη ΚΥ σε κάθε Υπουργείο. Συνεπώς, η επανίδρυση της ΚΥ στο Υπουργείο εντάσσεται πλήρως στην ευρύτερη κυβερνητική πολιτική, δίχως ταυτόχρονα να επηρεάζει σε οτιδήποτε τις οργανικές διατάξεις για τις περιφερειακές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους εκεί υπηρετούντες υπαλλήλους.

 Επισημαίνουμε δε ότι ο ενιαίος οργανισμός του 2018, όχι απλώς δεν συνέβαλε στην επίλυση διοικητικών δυσλειτουργιών, αλλά δημιουργεί και μια σειρά από προβλήματα που αφορούν σε ζητήματα νομιμότητας στο υπηρεσιακό καθεστώς των υπαλλήλων, σε αυθαίρετες μετακινήσεις τους ανά την επικράτεια και σε ένα καθεστώς γενικότερης ανασφάλειας και απαξίωσης.

Επιπλέον, σε αρκετούς εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν έχουν αλλάξει οι οργανισμοί εδώ και δεκαετίες, με αποτέλεσμα οι υφιστάμενοι οργανισμοί να μην ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης.

Ζητάμε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τη δημιουργία αυτοτελών και λειτουργικών οργανισμών για την ΚΥ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και για όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου.

Β. ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Θεωρούμε απαραίτητο να ανοίξει ένας ουσιαστικός και συστηματικός διάλογος με την πολιτική ηγεσία για μια σειρά θεμάτων του χώρου (π.χ. διενέργεια κρίσεων για τις θέσεις προϊσταμένων όλων των επιπέδων, εδραίωση κλίματος αξιοκρατίας, βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και κλίματος) προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν, σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αναγνώρισης των προσπαθειών τους, να επιτελούν αποτελεσματικά το έργο τους. Έτσι, θα τεθούν οι βάσεις για την δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση όλων των εργαζομένων του Δημοσίου, κάτι το οποίο εντέλει θα λειτουργήσει προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας.

Αντικατάσταση Μέλος Δ.Σ.

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι

http://www.osekdyp.gr      Εmail: omospondia@minedu.gov.gr

Αρ. πρωτ.    63

Μαρούσι    05-07–2019

ΠΡΟΣ : 1. Σύλλογο Υπαλλήλων Κ.Υ. Υπ. Παιδείας

2. Σύλλογο  Υπαλλήλων Ακαδημίας Αθηνών

ΚΟΙΝ. : 1. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Υπ. Παιδείας

2. κα Σκούρη Αικατερίνη

Την Παρασκευή, 05/07/2019, στην έδρα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Κεντρικών Δομών Υπουργείου Παιδείας (Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π.) στο Μαρούσι (Ανδρέα Παπανδρέου 37 – 151 80), συνήλθε το  Δ.Σ. της ΟΣΕΚΔΥΠ και αντικατέστησε το μέλος του ΔΣ, κ. Νικολόπουλο Γεώργιο ,με την κα. Σκούρη Αικατερίνη, σε συνέχεια της από 25/06/2019 παραίτησης που υπέβαλε ο κ. Γεώργιος Νικολόπουλος, και βάσει του άρθρου 25 του καταστατικού της Ομοσπονδίας μας καθώς και του από 04/05/2018 Πρακτικού Αρχαιρεσιών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΠΑΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

Ανακοίνωση ΟΣΕΚΔΥΠ για την Προκήρυξη Διευθυντών ΥΠΠΕΘ-Λειτουργία Υ.Σ. – Μετακινήσεις

                                                                                                                  Αρ. Πρωτ. 55

                                                                                          Μαρούσι   15 -03-2019

ΠΡΟΣ:                  

1. Σύλλογο Υπαλλήλων Κ.Υ. Υπ. Παιδείας

2. Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών

ΘΕΜΑ:  «Προκήρυξη Διευθυντών ΥΠΠΕΘ- Λειτουργία Υ.Σ- Μετακινήσεις»

● Με αφορμή την πρόσφατη προκήρυξη για τους Διευθυντές του ΥΠΠΕΘ,  επισημαίνουμε ότι, όπως είχαμε τονίσει και σε προγενέστερη ανακοίνωσή μας, είναι επιτακτική η ανάγκη να καταλαμβάνονται όλες οι θέσεις ευθύνης στον Δημόσιο  Τομέα κατόπιν κρίσεων, και όχι με ανάθεση καθηκόντων  προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα κομματικών εξαρτήσεων και αναξιοκρατίας.

Οφείλουμε, ωστόσο, να αναφέρουμε ξανά ότι, με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) συστήνεται χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων και με συμμετοχή προσώπων πολιτικής επιλογής (Γενικοί Γραμματείς) και μελών που επιλέγει ο εκάστοτε Υπουργός, γεγονός που δεν συντελεί στον απεγκλωβισμό της διαδικασίας των κρίσεων από πολιτικές παρεμβάσεις και εξαρτήσεις. Επιπλέον, στην συγκεκριμένη προκήρυξη: α) αποκλείονται οι συνάδελφοι που συμμετείχαν στην «απεργία-αποχή από την αξιολόγηση» που είχε προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ ενώ β) με όχημα τον νέο οργανισμό θα καταλαμβάνονται θέσεις ευθύνης στην ΚΥ και από υπαλλήλους εκτός ΚΥ.

Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπαίνουμε σε αντιπαλότητα με τους συναδέλφους από άλλες υπηρεσίες. Διαφωνούμε όμως ριζικά με την λογική της ισοπέδωσης και της «περιφοράς» των υπαλλήλων ανά φορέα και πιστεύουμε ότι οι υπάλληλοι πρέπει να εξελίσσονται αξιοκρατικά στον χώρο τους, καθώς εκεί έχουν εργαστεί επί μακρόν και γνωρίζουν σε βάθος το αντικείμενο εργασίας. Η ΚΥ του Υπουργείου διαθέτει  προσωπικό που δύναται να ανταποκριθεί άριστα σε όλες τις απαιτήσεις των θέσεων ευθύνης της και δεν υφίσταται καμία ανάγκη «εισαγωγής» Προϊσταμένων.

Δεσμευόμαστε ότι θα παρακολουθούμε την όλη διαδικασία επιλογής Διευθυντών αλλά και Τμηματαρχών σε επόμενη φάση, προκειμένου να συμβάλλουμε στον βαθμό που μας αναλογεί στην τήρηση της νομιμότητας και τη διασφάλιση της αξιοκρατίας στον χώρο.

● Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου τονίζουμε ότι θα πρέπει να τηρείται όλο το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τόσο στη συγκρότησή του (πχ. ποσοστώσεις βάσει φύλου, τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων με τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων, κτλ) όσο και στη λειτουργία του.

● Τέλος, στιγματίζουμε την πρακτική των μετακινήσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων μέσα στην ΚΥ με αυθαίρετο και αυταρχικό τρόπο. Απαιτούμε η εκάστοτε ηγεσία να σέβεται τους Προϊσταμένους και τους υπαλλήλους και να μη λειτουργεί τιμωρητικά.

   Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              
Γιώργος  Μαρίνος
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
Ευαγγελία Πάντα

Ανακοίνωση ΟΣΕΚΔΥΠ για την κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ στις 05/03/2019

Αρ. πρωτ.: 54

Μαρούσι, 2702-2019

ΠΡΟΣ :

1. Σύλλογο Υπαλλήλων Κ.Υ. Υπ. Παιδείας

2. Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών

 Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. της ΟΣΕΚΔΥΠ με ομόφωνη απόφασή του στηρίζει και συμμετέχει στην κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ  για τα ζητήματα του 13ου και του 14ου μισθού και των Β.Α.Ε..

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην Παναττική Στάση Εργασίας που προκήρυξε  η  ΑΔΕΔΥ σε όλο το Δημόσιο την Τρίτη 05 Μαρτίου 2019, από τις 12:00 π.μ. έως τη  λήξη του ωραρίου, και να δώσουμε το  «παρών» στη συγκέντρωση  που θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα στις 12.30 μ.μ. στο Υπουργείο Οικονομικών (Νίκης 5-7, Αθήνα).

Διεκδικούμε:

1.Χορήγηση του 13ου και του 14ουμισθού από 01/01/13 σε όλους τους Δημοσίους Υπαλλήλους με πολιτική απόφαση της κυβέρνησης. Δεν μπορεί η χώρα να γίνει ένα απέραντο δικαστήριο για τη διεκδίκηση του αυτονόητου.

2.Άμεση επανανομοθέτηση του 13ουκαι του 14ουμισθού στα επίπεδα του 2010 (ένας μισθός τα Χριστούγεννα, ½ μισθού το Πάσχα, ½ μισθού επίδομα αδείας), πριν τις περικοπές των μνημονίων.

3.Άμεση ρύθμιση για τα Β.Α.Ε. και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, με βάση τις προτάσεις της ΑΔΕΔΥ. Καμία παράταση της εκκρεμότητας για τη μετεκλογική περίοδο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο    
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ  
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΑ

Ανακοίνωση ΟΣΕΚΔΥΠ για την παραχώρηση των Κατασκηνώσεων Υπουργείου Παιδείας

                                                                                                                        Αρ. πρωτ.  49

                                                                                                                        Μαρούσι   12 -02-2019

ΠΡΟΣ: .1. Σύλλογο Υπαλλήλων Κ.Υ. Υπ. Παιδείας

2. Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών

Σας ενημερώνουμε ότι με το υπ’ αρ.48/12/02/2019 έγγραφό της προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Παραχώρηση των καταλυμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. της περιοχής Ζούμπερι του Δήμου Μαραθώνα για το έτος 2019», η Ομοσπονδίας μας κινεί τις σχετικές διαδικασίες εγκαίρως ώστε να διασφαλίσει, κατά το μέρος που της αναλογεί, τη λειτουργία των κατασκηνώσεων για το έτος 2019.

Επισημαίνουμε ότι η κατασκήνωση επιβάλλεται να λειτουργήσει για όλη τη θερινή περίοδο, τουλάχιστον από 01-06-2019, και όχι μόνον προς το τέλος της, όπως συνέβη τα προηγούμενα έτη. Παρόμοια αντιμετώπιση των εργαζομένων και των αναγκών τους, ιδίως σε περιόδους οικονομικής κρίσης, θα  προκαλέσει έντονες και δικαιολογημένες αντιδράσεις από μέρους των εργαζομένων.

Καλούμε την πολιτική ηγεσία και τια αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε ο χώρος να είναι έτοιμος να λειτουργήσει τουλάχιστον από 01-06-2019.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γιώργος  Μαρίνος
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ευαγγελία Πάντα

Ανακοίνωση της ΟΣΕΚΔΥΠ για τη σημερινή στάση εργασίας

Αρ. πρωτ.: 47

Μαρούσι, 112-2019

ΠΡΟΣ :

1. Σύλλογο Υπαλλήλων Κ.Υ. Υπ. Παιδείας

2. Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών

Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. της ΟΣΕΚΔΥΠ με ομόφωνη απόφασή του σας καλεί να συμμετέχετε στην Παναττική Στάση Εργασίας που προκήρυξε  η  ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ, την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 από τις 11:00 π.μ. έως τη  λήξη του ωραρίου,και που αφορά στην κλήση σε «απολογία» του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ και της προεδρεύουσας του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός από τη Διεύθυνση «Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος».

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στη ΓΑΔΑ την Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:30π.μ..

Για το Διοικητικό Συμβούλιο    
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΑ

Ανασυγκρότηση Δ.Σ.

Αρ. πρωτ.    46

Μαρούσι    02-02–2019

ΠΡΟΣ : 1. Σύλλογος Υπαλλήλων Κ.Υ. Υπ. Παιδείας

2. Σύλλογος Υπαλλήλων Ακαδημίας Αθηνών

ΚΟΙΝ. : 1. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Υπ. Παιδείας

2. Δ/νση Προσωπικού Ακαδημίας Αθηνών

3. Δ/νση Διοίκησης & Οικονομικής Διαχείρισης Ι.Κ.Υ.

Την Τρίτη, 29/01/2019, στην έδρα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Κεντρικών Δομών Υπουργείου Παιδείας (Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π.) στο Μαρούσι (Ανδρέα Παπανδρέου 37 – 151 80), συνήλθε το  Δ.Σ. της ΟΣΕΚΔΥΠ και ανασυγκροτήθηκε ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΓΔΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΙΚΥ)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΚΥ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΚΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΚΥ)

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΚΥ)

ΤΑΜΙΑΣ: ΡΟΥΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΥ)

ΜΕΛΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΙΚΥ)

              ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΥ)

              ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΥ)

              ΝΙΤΣΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΚΥ)

              ΠΡΟΚΟΠΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΥ)

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΠΑΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

Στήριξη στους εργαζόμενους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας

                                                                                               Αρ. πρωτ.  45

                                                                                               Μαρούσι, 1212-2018

ΠΡΟΣ :

  1. Σύλλογο Υπαλλήλων Κ.Υ. Υπ. Παιδείας
  2. Σύλλογο Υπαλλήλων Ακαδημίας Αθηνών

Η ΟΣΕΚΔΥΠ εκφράζει τη στήριξή της στους υπαλλήλους της ΚΥ του Υπουργείου Παιδείας, που με τη σημερινή τους κινητοποίηση (12/12/2018), αντιτίθενται στην α) μεταστέγαση υπηρεσιών της ΚΥ του Υπουργείου (μερική ή/και ολική) β) εσωτερική χωροταξική ανακατανομή (χωρίς την ανάμειξη της αρμόδιας Διεύθυνσης και προηγούμενη ενημέρωση και συναίνεση των υπαλλήλων).

Η ενότητα και η αποφασιστικότητα που επέδειξαν σήμερα οι εργαζόμενοι της ΚΥ του Υπουργείου Παιδείας αποτελούν ένα ελπιδοφόρο μήνυμα και ενδυναμώνουν τη συλλογική συνείδηση των εργαζομένων του χώρου.

Η ΟΣΕΚΔΥΠ θα είναι πάντοτε αρωγός  στη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων των εργαζομένων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΑ

Ανακοίνωση σχετικά με κινητοποίηση εκπαιδευτικών

Αρ. πρωτ.:  41 

Μαρούσι,  08-11-2018

 

ΠΡΟΣ:          

  1. Σύλλογο Υπαλλήλων Κ.Υ. Υπ. Παιδείας
  2. Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών

Συνάδελφοι,

Ενόψει της αυριανής κινητοποίησης των εκπαιδευτικών, στο Υπουργείο Παιδείας, δηλώνουμε αφενός τη στήριξή μας στα δίκαια αιτήματά τους και αφετέρου καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, αντί να αμύνεται έναντι των διαδηλωτών θωρακίζοντας τον χώρο του Υπουργείου, να μπει σε έναν ουσιαστικό διάλογο με όλους τους εργαζόμενους στον χώρο της Παιδείας, δημιουργώντας ένα εποικοδομητικό κλίμα συνεργασίας, το οποίο θα μειώσει την  διαρκώς κλιμακούμενη ένταση στον χώρο του Υπουργείου Παιδείας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΘΩΜΑΣ ΝΙΤΣΑΚΗΣ

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΑ