Αντικατάσταση Μέλος Δ.Σ.

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι

http://www.osekdyp.gr      Εmail: omospondia@minedu.gov.gr

Αρ. πρωτ.    63

Μαρούσι    05-07–2019

ΠΡΟΣ : 1. Σύλλογο Υπαλλήλων Κ.Υ. Υπ. Παιδείας

2. Σύλλογο  Υπαλλήλων Ακαδημίας Αθηνών

ΚΟΙΝ. : 1. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Υπ. Παιδείας

2. κα Σκούρη Αικατερίνη

Την Παρασκευή, 05/07/2019, στην έδρα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Κεντρικών Δομών Υπουργείου Παιδείας (Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π.) στο Μαρούσι (Ανδρέα Παπανδρέου 37 – 151 80), συνήλθε το  Δ.Σ. της ΟΣΕΚΔΥΠ και αντικατέστησε το μέλος του ΔΣ, κ. Νικολόπουλο Γεώργιο ,με την κα. Σκούρη Αικατερίνη, σε συνέχεια της από 25/06/2019 παραίτησης που υπέβαλε ο κ. Γεώργιος Νικολόπουλος, και βάσει του άρθρου 25 του καταστατικού της Ομοσπονδίας μας καθώς και του από 04/05/2018 Πρακτικού Αρχαιρεσιών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΠΑΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ