Στήριξη στους εργαζόμενους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας

                                                                                               Αρ. πρωτ.  45

                                                                                               Μαρούσι, 1212-2018

ΠΡΟΣ :

  1. Σύλλογο Υπαλλήλων Κ.Υ. Υπ. Παιδείας
  2. Σύλλογο Υπαλλήλων Ακαδημίας Αθηνών

Η ΟΣΕΚΔΥΠ εκφράζει τη στήριξή της στους υπαλλήλους της ΚΥ του Υπουργείου Παιδείας, που με τη σημερινή τους κινητοποίηση (12/12/2018), αντιτίθενται στην α) μεταστέγαση υπηρεσιών της ΚΥ του Υπουργείου (μερική ή/και ολική) β) εσωτερική χωροταξική ανακατανομή (χωρίς την ανάμειξη της αρμόδιας Διεύθυνσης και προηγούμενη ενημέρωση και συναίνεση των υπαλλήλων).

Η ενότητα και η αποφασιστικότητα που επέδειξαν σήμερα οι εργαζόμενοι της ΚΥ του Υπουργείου Παιδείας αποτελούν ένα ελπιδοφόρο μήνυμα και ενδυναμώνουν τη συλλογική συνείδηση των εργαζομένων του χώρου.

Η ΟΣΕΚΔΥΠ θα είναι πάντοτε αρωγός  στη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων των εργαζομένων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΑ