Υπηρεσιακά Συμβούλια

 

Αρ. πρωτ.  39

Μαρούσι,  15  -10 -2018 

ΠΡΟΣ : 1. Σύλλογο Υπαλλήλων Κ.Υ. Υπ. Παιδείας

  1.       Σύλλογο Υπαλλήλων Ακαδημίας Αθηνών

Συνάδελφοι,

Με αφορμή την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία του Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Π. θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

 

Α) ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Τα υπηρεσιακά συμβούλια, μετά από μακροχρόνιους αγώνες των Δημοσίων Υπαλλήλων,  συνιστούν συνταγματικά κατοχυρωμένο θεσμό, που λειτουργούν για τη διασφάλιση της μονιμότητας και της επαγγελματικής αυτονομίας των δημοσίων υπαλλήλων (άρθρο 103 Συντάγματος: «οι δημόσιοι υπάλληλοι […] δεν μπορούν να μετατεθούν χωρίς γνωμοδότηση ούτε να υποβιβαστούν ή να παυθούν χωρίς απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου, που αποτελείται τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους»).

 

Η δομή τους τροποποιήθηκε πολλές φορές με βάση τις εκάστοτε πολιτικές επιλογές. Ιδίως την τελευταία περίοδο προκρίθηκε η συμμετοχή στελεχών των ανεξάρτητων αρχών στη σύνθεσή τους. Παράλληλα αποδυναμώθηκε η συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στις επιλογές προϊσταμένων.

 

Με το ισχύον πλαίσιο, σε κάθε υπουργείο, με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού, συστήνεται Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων, τόσο για την επιλογή προϊσταμένων διεύθυνσης όσο και για τη διεξαγωγή των «δομημένων» συνεντεύξεων για την επιλογή των προϊσταμένων τμήματος [Πρόκειται για πενταμελή όργανα, στα οποία θα μετέχουν ο γενικός γραμματέας του οικείου υπουργείου, ένας προϊστάμενος γενικής διεύθυνσης του υπουργείου, ένας Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος του ΝΣΚ και δύο μέλη του ΑΣΕΠ, ένα εκ των οποίων ορίζεται ως πρόεδρος του Συμβουλίου. Για την επιλογή προϊσταμένων επιπέδου τμήματος υπεύθυνα είναι τα υπηρεσιακά συμβούλια].

 

Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, γενικότερα τον χαρακτήρα των ανωτέρω Συμβουλίων παρατηρούμε ότι:

α) η συμμετοχή στα ΣΕΠ γενικών γραμματέων, που είναι πρόσωπα πολιτικής επιλογής, καθώς και άλλων μελών που επιλέγει ο υπουργός, σε συνδυασμό με την  απουσία εκπροσώπων των εργαζομένων, δεν συντελούν στον απεγκλωβισμό της διαδικασίας των κρίσεων από εξαρτήσεις και πολιτικές παρεμβάσεις,  

β) επικρατεί πλέον η τάση τα θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων να μην τα χειρίζονται τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια, αλλά σώματα που συγκροτούνται σε πιο κεντρικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται ουσιαστικά ο ρόλος των Υ.Σ. χωρίς παράλληλα να διασφαλίζεται η απαιτούμενη αμεροληψία.

 

Στο σημείο αυτό, θέλουμε να επισημάνουμε ότι, κατά το παρελθόν, η συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων στις διαδικασίες αυτές δεν διασφάλιζε πάντα την ουσιαστική τους προστασία, αφού ενίοτε εγκλωβιζόταν σε πελατειακές και κομματικές λογικές. Θεωρούμε όμως ότι η λύση δεν είναι η αποδυνάμωση των υπαλλήλων, αλλά μια πιο υγιής εκδοχή της αντιπροσώπευσης και συμμετοχής τους.

 

Β) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΣΔΙΠ

  • Στηρίζουμε την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση να λειτουργήσει επί της ουσίας χωριστό υπηρεσιακό συμβούλιο για τους υπαλλήλους της ΚΥ (ενσωματώνοντας και ορισμένες ακόμη κατηγορίες διοικητικών υπαλλήλων σε αυτό αλλά όχι τους υπαλλήλους των περιφερειακών υπηρεσιών).
  • Η επιλογή αυτή να υπάρχουν διακριτά αιρετά μέλη κινείται μεν προς την σωστή κατεύθυνση και συγκλίνει με την πάγια θέση της Ομοσπονδίας μας για λειτουργία χωριστού υπηρεσιακού συμβουλίου για κάθε υπηρεσία (στην ουσία αναγνωρίζει και επιχειρεί να αντιμετωπίσει δυσλειτουργίες που προκύπτουν από τις ισοπεδωτικές λογικές του ενιαίου οργανισμού) δεν αντιμετωπίζει όμως ριζικά το θέμα, καθώς και πάλι θα υπάρχουν χώροι που δεν θα εκπροσωπούνται επί της ουσίας στα Υ.Σ. λόγω των αριθμητικών συσχετισμών.

 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

 

Ενδυνάμωση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων με ουσιαστικές αρμοδιότητες, που θα εγγυώνται τη νομιμότητα, την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και την αμεροληψία

 

Χωριστό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για κάθε Υπηρεσία

 

         

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΘΩΜΑΣ ΝΙΤΣΑΚΗΣ

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΑ