Λειτουργία Κατασκηνώσεων

Αρ. πρωτ.  34

                                                                                               Μαρούσι    06-08–2018

 ΠΡΟΣ : 1. Σύλλογο Υπαλλήλων Κ.Υ. Υπ. Παιδείας

  1.          Σύλλογο Υπαλλήλων Ακαδημίας Αθηνών

                                                           

Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 25-07-2018 πρότασης του Δ.Σ. της ΟΣΕΚΔΥΠ για παραχώρηση των καταλυμάτων του Υπουργείου μας για την στέγαση των πυρόπληκτων της Ανατολικής Αττικής, σας ενημερώνουμε ότι, βάσει της υπ’ αρ. 254/03-08-18 απάντησης του Γενικού Γραμματέα, οι κατασκηνώσεις θα διατεθούν στους εργαζόμενους.

Για όλες τις ακόλουθες διαδικασίες (περιόδους, αιτήσεις, κτλ) θα ενημερωθείτε από τα πρωτοβάθμια σωματεία.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΘΩΜΑΣ ΝΙΤΣΑΚΗΣ

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΑ

Ανακοίνωση ΟΣΕΚΔΥΠ για τροποποιήσεις σε Οργανισμό Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

                                                                                               Αρ. πρωτ.  33

                                                                                               Μαρούσι, 01-08-2018   

 ΠΡΟΣ : 1. Σύλλογο Υπαλλήλων Κ.Υ. Υπ. Παιδείας

  1.            Σύλλογο Υπαλλήλων Ακαδημίας Αθηνών

KOIN.: 1. ΑΔΕΔΥ

  1. Γραφεία Κοινοβουλευτικών Ομάδων

Συνάδελφοι,

Με αφορμή τη νέα τροποποίηση που επιχειρείται στον  Ενιαίο Οργανισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δία Βίου Μάθησης σε δύο Γενικές Γραμματείες, λίγους μόνον μήνες μετά την εφαρμογή του, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

Είχαμε εξαρχής καταγγείλει σε όλους του τόνους τον ισοπεδωτικό και αναποτελεσματικό χαρακτήρα του νέου Οργανισμού και την προχειρότητα με την οποία δουλεύτηκε. Το γεγονός ότι αμέσως σχεδόν μετά την εφαρμογή του η ίδια πολιτική ηγεσία , που τον επέβαλε, προβαίνει σε τροποποιήσεις του μαρτυρά με τον καλύτερο τρόπο τον προβληματικό του χαρακτήρα.

Οφείλουμε να καταγγείλουμε την λογική που διέπει τις αλλαγές που γίνονται στον Οργανισμό καθώς δεν κινούνται στην κατεύθυνση της διόρθωσης των δυσλειτουργιών του υφιστάμενου Οργανισμού και της θωράκισης του επιτελικού και αυτοτελούς χαρακτήρα της Κ.Υ., αλλά συγκεκριμένα δημιουργούν ένα θολό τοπίο σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της ΓΓΝΓ τόσο σε θέματα στελέχωσης όσο και σε οικονομικά ζητήματα.

Αναρωτιόμαστε γιατί απαιτείται μια τέτοια διεύρυνση των δομών προκειμένου να υπηρετηθούν οι πολιτικές για τη Νέα Γενιά και τι εξυπηρετεί ο ουσιαστικός της διαχωρισμός από τις υπηρεσίες της ΚΥ του Υπουργείου.

Ελλοχεύει δε ο κίνδυνος πλήρωσης των θέσεων των Υπηρεσιών της ΓΓΝΓ αποκλειστικά με προσωπικό εκτός Υπουργείου και πιθανόν και εκτός Δημοσίου Τομέα καθώς στο προς ψήφιση άρθρο 32 αναφέρεται το εξής «η πλήρωση των θέσεων […] γίνεται με μετάταξη ή απόσπαση προσωπικού από θέση του Δημοσίου ή νπδδ ή νπιδ του δημοσίου τομέα ή με σχέση ιδιωτικού δικαίου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων για  το ΕΣΚ και κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης…». Συνεπώς, εάν η διάταξη παραμείνει ως έχει μπορεί να αποκλειστεί από τη ΓΓΝΓ όχι μόνον το υπάρχον έμπειρο προσωπικό, που προέρχεται από την προηγούμενη αυτοτελή ΓΓΝΓ, αλλά και γενικότερα όλο το διοικητικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποκλείοντάς μας από την ενασχόληση με ένα αντικείμενο που αποτελεί συστατικό κομμάτι του Υπουργείου.

Φοβούμαστε ότι οι αλλαγές αυτές έρχονται  να εξυπηρετήσουν άλλες σκοπιμότητες, όπως:  ● τη δημιουργία νέων θέσεων ευθύνης, ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού σε περιόδους δημοσιονομικής κρίσης

  • τη στελέχωση με διοικητικό προσωπικό της επιλογής της ηγεσίας
  • και εν τέλει θα οδηγηθούμε στην άσκηση της Διοίκησης για τον τομέα της Νέας Γενιάς από ένα πλέγμα συνεργατών που εκ των πραγμάτων θα αποκλείουν τη Διοίκηση από τον ουσιαστικό της ρόλο.

Σας ενημερώνουμε δε ότι στη σχετική συζήτηση που διεξήχθη στη βουλή για το σχετικό θέμα εκλήθη να λάβει μέρος ο Σύλλογος των υπαλλήλων της ΚΥ την τελευταία στιγμή και εντελώς προσχηματικά ενώ θα έπρεπε να είχε δοθεί εγκαίρως το προσχέδιο του νόμου στους υπαλλήλους.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να αποσυρθεί η παράγραφος 3 του άρθρου 32 και να λειτουργεί ο τομέας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς στο επιτελικό πλαίσιο του της ΚΥ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και να μη λειτουργεί κατά παρέκκλιση των γενικότερων διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία του Δημοσίου Τομέα.

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΘΩΜΑΣ ΝΙΤΣΑΚΗΣ

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΑ