Φωτογραφικό υλικό από την ξενάγηση στην Ακρόπολη στις 02/12/2019

Ευχαριστούμε τον Ακαδημαϊκό Μανόλη Κορρέ για την ξενάγηση