Ανακοίνωση ΟΣΕΚΔΥΠ για την παραχώρηση των Κατασκηνώσεων Υπουργείου Παιδείας

                                                                                                                        Αρ. πρωτ.  49

                                                                                                                        Μαρούσι   12 -02-2019

ΠΡΟΣ: .1. Σύλλογο Υπαλλήλων Κ.Υ. Υπ. Παιδείας

2. Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών

Σας ενημερώνουμε ότι με το υπ’ αρ.48/12/02/2019 έγγραφό της προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Παραχώρηση των καταλυμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. της περιοχής Ζούμπερι του Δήμου Μαραθώνα για το έτος 2019», η Ομοσπονδίας μας κινεί τις σχετικές διαδικασίες εγκαίρως ώστε να διασφαλίσει, κατά το μέρος που της αναλογεί, τη λειτουργία των κατασκηνώσεων για το έτος 2019.

Επισημαίνουμε ότι η κατασκήνωση επιβάλλεται να λειτουργήσει για όλη τη θερινή περίοδο, τουλάχιστον από 01-06-2019, και όχι μόνον προς το τέλος της, όπως συνέβη τα προηγούμενα έτη. Παρόμοια αντιμετώπιση των εργαζομένων και των αναγκών τους, ιδίως σε περιόδους οικονομικής κρίσης, θα  προκαλέσει έντονες και δικαιολογημένες αντιδράσεις από μέρους των εργαζομένων.

Καλούμε την πολιτική ηγεσία και τια αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε ο χώρος να είναι έτοιμος να λειτουργήσει τουλάχιστον από 01-06-2019.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γιώργος  Μαρίνος
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ευαγγελία Πάντα