Αρχική

Στις 26/11/2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων του ΔΣ της ΟΣΕΚΔΥΠ με την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η συνάντηση έγινε σε συνεργατικό κλίμα και υπεβλήθη υπόμνημα. Η υπουργός από τη μεριά της ανέφερε ότι θα βρίσκεται σε διάλογο με την Ομοσπονδία για τα θέματα που τέθηκαν

Για το υπόμνημα προς την Υπουργό πατήστε εδώ