ΑΡΧΙΚΗ

Ιδρυτικό Συνέδριο Ομοσπονδίας

 3 & 4 Μαΐου 2018  

Αθήνα

αίθουσα εκδηλώσεων Ακαδημίας Αθηνών

 

 

Φωτογραφικό Υλικό από το 1ο Συνέδριο

 

Απόφαση Ιδρυτικού Συνεδρίου

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Άδεια Διευκόλυνσης για τους Συνέδρους